Wyjazdy Au Pair porównaj oferty USA i Europa z Prowork Au Pair

PROGRAM AU PAIR WORLD - porównaj  WARUNKI POBYTU
W każdym z krajów, gdzie organizujemy pobyty Au Pair zapewniona jest możliwość nauki lokalnego języka i uczestniczenie w kursach językowych. Wybierz najlepszą ofertę dla siebie!

1. Prawo jazdy - czy potrzebne jest prawo jazdy aby zostać au pair
Au Pair USA - to jedyny kraj w programie Au Pair gdzie musisz mieć prawo jazdy!
W pozostałych krajach dostępnych w programie Au Pair tj. Au Pair UK, Francja, Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Islandia, Finlandia prawo jazdy nie jest wymagane.
2. Wiek uczestnictwa w Programie Au Pair - w jakim wieku można wyjechać jako au pair ? 
Niezależnie od kraju wyjazdu minimalny wiek uczestnictwa to 18 lat. Musisz być osoba pełnoletnia aby złożyć aplikację i zostać Au Pair.
Górna granica wieku jest natomiast określona przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Program Au Pair USA - maksymalny wek uczestnictwa to 27 lat , co oznacza, że pobyt Au Pair  i przylot do USA musi mieć miejsce przed 27 urodzinami Uczestnika Programu. Zatem aplikację należy złożyć min. kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem.
Program Au Pair Europa - tu maksymalny wiek uczestnictwa w Programie Au pair wynosi 29 lat.

3. Doświadczenie z dziećmi - jakie powinno być doświadczenie aby wyjechać jako Au Pair?

Au Pair USA  - wymagane min 200 godzin doświadczenia ( opieka sąsiedzka, korepetycje, praca jako niania, pomoc dorywcza, wakacyjna, praca na obozach, w harcerstwie, woluntariat) i polecenia ( referencje - z Prowork Au Pair online) od 2 niespokrewnionych z Tobą osób

Au pair Europa - wystarczy 1 polecenie( referencje potwierdzające Twoje doświadczenie z dziećmi ( nie ma minimalnego limitu godzin)

 

4. Długość wyjazdu Au Pair - na jak długo mogę wyjechać w ramach au pair?

 Program Au Pair USA  - dostępne kontrakty tylko 12 miesięczne, z możliwością przedłużenia na kolejne 6/9/12 mcy.  Rozwiazanie kontraktu - możliwe z 2 tygodniowym terminem wypowiedzenia

 Program Au Pair Europa  -  kontrakty na 12 m-cy, dostępne też krótsze pobyty elastycznie na min 6 m-cy  na dowolną ilość m-cy . Tylko Au pair Szwajcaria kontrakty 12 miesięczne.  

Ponadto w Europie dostępna opcja Summer Au Pair - pobyty 1-3 miesięcznie w okresie wakacji dostępne tylko w następujących krajach: Hiszpania, Włochy, Francja.

Niezależnie od długości kontraktu obowiązuje zazwyczaj 2 tygodniowy okres wypowiedzenia w programie Au pair Europa

 

5. Koszty podróży w Programie Au pair Przelot  do rodziny 

 Program Au pair USA  - zagwarantowany bezpłatny przelot z Polski do USA i przelot do Polski z USA do Polski  po ukończonym 12 miesięcznym programie.

 Program Au Pair Europa - koszty podróży opłaca rodzina goszcząca lub au pair w zależności od kraju wyjazdu. 

Z Prowork Au Pair opłacony przelot z Polski jest w przypadku wyjazdu Au Pair do następujących krajów w Europie : Au pair Anglia, Szwajcaria, Niemcy, Islandia ( tu zwrot kosztów po 6 m-cach)► Porównaj oferty Au Pair na całym świecie
► Zamieszkaj u rodziny za granicą /zostań Au Pair!
► Wyjazdy Au Pair organizowane są przez cały rok
► Wybór rodzin z wielu krajow / prosta procedura
► Opieka biura partnerskiego w czasie pobytu za granicą

 


    tel.: +48 022 323 63 35

    
 

adres: ul. WARECKA 8/46
(metro Nowy Świat)
00- 040 Warszawa
biuro czynne: pon.- pt. - 9.00 -17.00


email: biuro@prowork.com.pl
skype: prowork_aupair