Konkurs Prowork Najlepszy Au Pair blog 2016!

Regulamin konkursu Prowork Najlepszy Au Pair Blog 2016
Lista blogi konkursowe Au Pair obok:-)
Oficjalna strona konkursu z Prowork na Najlepszy Blog Au Pair 2016 na Facebooku. Opinie, aktualności i Top lista najlepsze blogi Au Pair 2916 !

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na Najlepszy Au Pair Blog 2016. Celem konkursu jest propagowanie idei wymiany kulturowej i programu Au Pair.
2. Tematyka bloga  musi dotyczyć idei programu Au Pair za granicą i odnosić się do wydarzeń/własnych obserwacji czy doświadczeń związanych  z pobytem za granicą jako Au Pair. 
3. Forma bloga - dowolna - informacje tekstowe, zdjęcia i filmiki video. 
4. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma Prowork Adam Kaczorowski, z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 8/46, 00-040 Warszawa
5. Organizator zastrzega sobie, że blogi zawierające treści reklamowe lub obraźliwe zostaną usunięte z konkursu.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Wszelkie zmiany w regulaminie będą podane do wiadomości publicznej w serwisie www. www.prowork.com.pl  w zakładce Konkurs Najlepszy Au Pair blog 2016 
7. W konkursie uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie i posiadające własne doświadczenie za granicą w charakterze Au Pair. Blogi mogą być zgłaszane zarówno przez osoby rozpoczynające prowadzenie bloga jak i prowadzące blog  od dłuższego czasu.
8. Do konkursu mogą się zgłaszać zarówno uczestnicy Programu Au Pair z biurem Prowork jak i Au Pair, które wyjechały za pośrednictwem innych organizatorów. 
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

II. Zasady konkursu

1. Konkurs na Najlepszy Au Pair Blog 2016 trwa od chwili jego ogłoszenia tj od 20 listopada 2016 do 31 września 2016. 
2. Blogi konkursowe mogą być zgłaszane w dowolnym czasie od chwili rozpoczęcia konkursu do 31 sierpnia 2016. 
3. Osoby prowadzące bloga muszą zgłosić Organizatorowi chęć udziału w konkursie na Najlepszy blog Au Pair poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@prowork.com.pl  z potwierdzeniem zgłoszenia bloga, podaniem swojego imienia
i nicka, którym posługuje się w prowadzonym blogu oraz linka do adresu prowadzonego bloga.

4. Uczestnik konkursu/Autor zgłoszonego bloga konkursowego zobowiązuje się dodać na swoim blogu notkę konkursową wraz z logo i linkiem do strony Organizatora
5. Uczestnik konkursu prowadząc bloga zgłoszonego do udziału w konkursie: a) wyraża zgodę na przeprowadzenie konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem; b) oświadcza, że posiada prawa autorskie do materiałów i treści  zamieszczanych na blogu c) wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych  (imię i lub nick,  link do bloga) w trakcie konkursu oraz ewentualnych informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej organizatora na potrzeby związane z realizowanym konkursem; d) wyraża zgodę na udostępnianie wybranych fragmentów swojego bloga na stronie  i profilach społecznościowych Organizatora w celu popularyzacji konkursu. e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych do celów konkursu
6. Uczestnik konkursu ma prawo wycofać zgłoszony blog wyłącznie w czasie trwania konkursu.
7. Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest firma Prowork Adam Kaczorowski. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie się odbywać wyłącznie w celach  związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniu zwycięzców, przesłaniu i wręczeniu im nagród.

III. Kryteria oceny

Na ostateczną ocenę wpływ będą mieć: a) forma, estetyka i sposób prowadzenia bloga b) zaangażowanie autora bloga w promowanie idei programu Au Pair i wymiany kulturowej c) popularność bloga – liczba odsłon d. zaangażowanie autora bloga w relacjonowanie obserwacji/doświadczeń dotyczących  lokalnej społeczności, kultury, poznawanych osób czy podróży.
W danej edycji konkursu będą oceniane wszystkie blogi zgłoszone od początku konkursu do k. danej edycji konkursu.

Komisja oceniająca blogi będzie następująca:
Anna Kaczorowska i Magdalena Gawryś - w imieniu Prowork
Marlena Osak - autorka bloga o Au Pair w USA 
http://ifucandreamitucanachieveit.blogspot.com/
Patrycja Walczak - autorka bloga o Au Pair w Norwegii 
http://patinorway.blogspot.no/

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Konkurs będzie się składał z 5 oddzielnych edycji „Au Pair Blog Miesiąca” i finałowego rozstrzygnięcia konkursu na Najlepszy Au Pair blog 2016.
Blogi będą oceniane co 2 miesiące począwszy od stycznia 2016 wg następującego harmonogramu:
1. do 31 stycznia 2016 - rozstrzygnięcie 1 edycji - Au Pair Blog Miesiąca (styczeń)

2. do 31 marca 2016 - rozstrzygnięcie 2 edycji - Au Pair Blog Miesiąca (marzec)
3. do 31 maja 2016 - rozstrzygnięcie 3 edycji -  Au Pair Blog Miesiąca (maj)
4. do 31  lipca 2016 - rozstrzygnięcie 4 edycji - Au Pair Blog Miesiąc (lipiec)
5. do 30 września 2016 - rozstrzygnięcie 5 edycji - Au Pair Blog Miesiąca (wrzesień)
6. 01-15  października 2016 -  Rozstrzygnięcie całego konkursu i wybranie spośród 5 zwycięzców Au Pair bloga miesiąca autora Najlepszego  Au Pair Bloga 2016

Komisja Oceniająca wyłoni zwycięzcę i przyzna nagrody za najlepszy Au Pair blog w  każdej edycji a następnie spośród 5 Au Pair Blogów Miesiąca wybierze zwycięzcę i przyzna nagrodę główną za Najlepszy Au Pair Blog 2016.
Kontakt ze zwycięzcą konkursu będzie prowadzony za pośrednictwem adresów mailowych. Nagroda w każdej edycji konkursu Au Pair blog miesiąca to:
Kupon na zakupy o wartości 150 złotych (do wyboru Zara /H&M/Empik) x 5 (1 kupon dla każdej edycji)
Nagroda główna dla zwycięzcy konkursu na Najlepszy Blog  Au Pair 2016  to:
Czytnik Kindle Paperwhite o wartości min. 500 zł.

V. Ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie poszczególnych edycji i głównego konkursu  zostanie ogłoszone na stronie Organizatora www.prowork.com.pl w zakładce Konkurs Najlepszy Au Pair Pair  Blog 2016 oraz 
na profilach Organizatora w mediach społecznościowych. 
Ponadto Organizator poinformuje zwycięzców konkursu drogą mailową.
Warunkiem przekazania nagrody jest dostarczenie Organizatorowi adresu na terenie Polski do wysyłki nagrody. Nagroda zostanie przekazana do 20 dnia następnego miesiąca.
W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub braku jego danych, nagroda przepadnie.

VI. Postanowienia końcowe i reklamacje

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres Organizatora konkursu prowork@prowork.com.pl
2.  Złamanie ustaleń regulaminu konkursu przez uczestnika będzie oznaczało wykluczenie z konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i uczestnikom konkursu nie przysługuje wynagrodzenie
4. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez organizatora wyłącznie do celów wykorzystania ich obowiązków związanych z konkursem.
5.  Nieprawidłowości związane z niniejszym konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora Prowork Adam Kaczorowski, ul. Warecka 8/46, 00-040 Warszawa z dopiskiem „ Najlepszy  Au Pair Blog 2016”. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię
i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj  i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z konkursem. Termin składania reklamacji - przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.
8. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Warszawa, 20 listopada 2015

 

 

Najlepsze Au Pair Blogi  2016

Jesteś Au pair w USA, UK czy innym kraju i prowadzisz bloga? Zgłoś sie do konkursu na Najlepszy Au Pair Blog 2016! Wygraj CZYTNIK KINDLE paperwhite lub kupony na zakupy w sieciówkach! Czekamy na Twoje Opinie i zgłoszenie do konkursu na Najlepszy Au Pair Blog 2016!

Lista zgłoszonych Au Pair blogów: 

Mamy dla was wszystkie konkursowe blogi Au Pair! Czytajcie i komentujcie! W styczniu wybierzemy najlepszy Au Pair blog miesiąca w 2016!

1.  http://www.adventuresofthehungrygirl.com/

 - blog Agnieszki o byciu Au Pair w Kalifornii, ale przede wszystkim o kimś z WIELKĄ pasją do świata i pomagania innym! Czytajcie o San Francisco, podróży na Hawaje i wiele innych.  Zdjęcia do tego posta udostępniliśmy z bloga Agnieszki!

2.   http://goldenmove.blogspot.no/     - przejrzysty i zorganizowany blog Dominiki  o Norwegii, lataniu, modzie, podróżach no o oczywiście Au Pair. Czytajcie koniecznie! 

3.   http://www.polafrompoland.com/  - Au pair blog Poli w USA! No ale kto nie zna tego bloga! Tam się ciągle coś dzieje, urocze dzieciaki, super host family czyli gotowy scenariusz na super serial!  - Zwycięzca II edycji konkursu Najlepszy Aupair Blog Miesiąca/Edycja Marzec 2016

4. http://lifeaupair.blogspot.com/    -    Au pair blog Sylwii to już prawdziwy weteran wśród blogów AuPair  Jego początki sięgają 2012 roku kiedy to Sylwia po raz stanęła na amerykańskiej ziemi w roli Au Pair! :-) Teraz  autorka bloga jest szczęśliwa studentką  University of Cincinnati :-) i dalej prowadzi dla was bloga!

5.   http://an-pair.blogspot.com/  - Pasionately courious Au Pair relacjonuje swój pobyt w Anglii już od 132 dni:-) Fajne i pełne humoru wpisy o poznawaniu Anglii, miejsca niby oczywiste i znane, ale widziane oczami naszej blogerki nabierają innego znaczenia. Pewnie autorka zaskoczy nas wkrótce nowymi relacjami:-)

6.   http://nor-get.blogspot.no/      - blog i opinie Magdy Sz. o Norwegii, o swojej przygodzie Au Pair (od sierpnia 2015),  tradycjach norweskich. Czekamy na następne relacje:-) 
7.  
http://www.furmanekwusa.blogspot.com/ - nowy blog Dominiki o AuPair USA i jej przygotowania do WIELKIEJ amerykańskiej przygody.Polecamy!
8.  http://wkrainiejane.blogspot.co.uk/ - kochacie Wielką Brytanię? Ten uroczy au pair blog Agnieszki jest dla was:-) Piękne zdjęcia i angielskie klimaty! Polecamy
 9.  http://raspberrypatisserie.blogspot.com/   - Patrycja zwana Maliną, od prawie roku opisuje swój pobyt AUPAIR w USA! Fajny malinowy aupair blog dla was i dużo zdjęć:-) Polecamy!
10.  http://www.againamerica.com/pl/  - Aga prowadzi bloga o swojej przygodzie Au Pair od ponad 2 lat i jej życie już jest na innym etapie czyli projekt ”własna rodzina” :-) Tu znajdziecie wszystko o Au Pair i dużo więcej:-) czytajcie „Jak to wszystko się zaczęlo” i o American dream wg Agi. UWAGA! Blog Agi został wybrany jako Najlepszy Blog AuPair Miesiąca/edycja styczeń 2016 - Gratulujemy! 
11.  http://tsavo00.blogspot.com/  - piękny i nowoczesny AuPair blog Anety, która zamieszkała ze swoją host family w Kalifornii:-) Niezwykle piękne zdjęcia i filmiki na Youtubie o codziennym życiu Au Pair. Nie możesz tego przegapić:-)
12. http://nannymartauk.blogspot.com  -  poznajcie bardzo ciekawy blog Mary o życiu aupair w Anglii:-) . Marta już od roku świetnie się odnajduje w roli au pair i jeszce znajduje czas na bloga dla Was:-) Czytajcie koniecznie!
13. http://paulaintheusa.blogspot.com/ - pozytywny blog Pauli, która marzy o au pair USA, cały czas szuka swojego perfect match i przy okazji szczegółowo wszystko opisuje liczne interviews z amerykańskimi rodzinami na swoim blogu:-) trzymamy kciuki za szybki wyjazd. Trzymamy kciuki za wyjazd i polecamy wam ten sympatyczny blog Pauli:-)

14. http://my-swiss-paradise.blogspot.com/ - blog Zuzy, która ma mnóstwo życiowych planów.
W maju Matura 2016 a potem upragniony wyjazd AUPAIR do Szwajcarii, gdzie już czeka wybrana host family. Duże plusy za mega entuzjazm i zdecydowanie! Dla wszystkich, którzy marzą jak przestać marzyc i zacząć działać :-)

15. http://www.liveaupair.blogspot.com/ - Adam w Texasie.Przygoda z AuPair czyli Aupairlife oczami chłopaka, który relacjonuje dla Was swój pobyt aupair w USA. W tym blogu znajdziecie dużo zdjęć, relacje z podróży po Stanach i ciekawostki z życia au pair. Koniecznie zaglądajcie do bloga Adama:-) - Zwycięzca III edycji konkursu Najlepszy Aupair Blog Miesiąca/Edycja Maj/Czerwiec 2016


16. http://www.anaaupairusa.blogspot.com/ -świeżutki blog Ani, która właśnie zaczyna swoją przygodę au pair w USA:-) z Prowork .Trzymamy kciuki za udany pobyt w Nowym Jorku na aupair orientation 2016 i czekamy na aktualne opinie i relacje na blogu! Czytajcie i piszcie na blogu Ani miłe komentarze:-)

17. http://myimmemorialdream.blogspot.com/ - ciepły i b. przyjazny blog Jagody o wspaniałym pobycie AuPAIR w Georgii i jej American dream. Znajdziecie tam szczegółowe opinie i relacje z życia au pair, w tym relacje z godnych pozazdroszczenia podroży po Stanach, pływania z delfinami itd jak i inteligentne i trafne uwagi o wszystkim co otacza szczęśliwą autorkę bloga. Świetna lektura dla przyszłych au pair:-)
18. http://thenannydiares.blogspot.com/ - AuPair na Manhattanie czyli blog Aleksandry, gdzie znajdziecie zdjęcia, filmiki i osobiste posty o nowym Yorku, AuPair, podróżach, planach i marzeniach:-) Bardzo przyjemna i wciągająca lektura:-) Polecamy i już czekamy na dalsze posty!
19. http://samcix.blogspot.com/ - w konkursie z Prowork nowy blog Sandry, która jest dopiero na początku swojej przygody Au Pair i ma przed sobą znalezienie idealnej host family i wielką podróż do Stanów 2016. Ciekawe i szczegółowe opinie posty o AuPair. Bardzo nas ciekawi co będzie dalej:-). Duży plus za estetykę bloga, po prostu miło się czyta takie blogi:-) AuPair.
20. http://kakankablog.blogspot.com/ - baaardzo wciągający blog Karo, która niedawno dołaczyłą do swojej host family w Connecticut! Znajdziecie tu sporo opinii i informacji o AuPair w USA, ale też niebanalne recenzje książek, filmów i wiele więcej. Inteligentne i pełne humoru posty + przyjemne zdjęcia zapowiada się na blog idealny:-). Karo, powodzenia! - Zwycięzca III edycji konkursu Najlepszy Aupair Blog Miesiąca/Edycja Maj/Czerwiec 2016

21. https://aupairszkocjablog.wordpress.com/ - Au Pair w Szkocji! Tak, to świetny temat na bloga, miło nam powitać wśród konkursowych blogów „młodziutki” i nieco nieśmiały blog Izy:-) Piękne zdjęcia zapowiadają miłe blogowe odkrycia uroków Szkocji.niecierpliwie czekamy na kolejne posty:-)
22. http://siostrapolka.blogspot.com/ - to blog niezwykłej i mądrej 18-latki z talentem do pisania! Karolina prowadzi swojego bloga od dawna, pisze pasjonująco o wszystkim co ją otacza a od niedawna pojawił się też temat Au Pair! Summer Au Pair 2016 w Hiszpanii :-) Już czekamy na nowe posty o Au Pair:-) i trzymamy kciuki za udany wyjazd! Przy okazji pozdrowienia i gratulacje dla pani polonistki! To jest blog na szóstkę!
23. http://bycaupair.blogspot.com/ - blog Wiktorii o przygotowaniach do wyjazdu Au Pair 2016. Możecie śledzić na bieżąco wszystko o przygotowaniu aplikacji aupair i potem kolejne kroki do spełnienia marzeń o podróży do USA. Na au pair blogu Wiktorii znajdziecie też wcześniejsze posty i zdjęcia z poprzedniego wyjazdu jako summer au pair do Hiszpanii. Polecamy i trzymamy kciuki za ponowny udany wyjazd z Prowork Au Pair!
Zwycięzca IV edycji konkursu Najlepszy Aupair Blog Miesiąca/Edycja Lipiec/Wrzesień 2016

24. http://cwiercfunterzserem.tumblr.com/ - inspirujący fotoblog Weroniki, młodej, ale doświadczonej już podróżniczki, która wkrótce rozpoczyna swoją roczną przygodę Au Pair w Anglii. Już czekamy na piękne zdjęcia z Oxfordu, Londynu i innych zakątków Anglii! Powodzenia!
25. https://travelloveblog.wordpress.com/ - ten blog na pewno Wam się spodoba! Jego autorka, 22 letnia Emilia jest zapaloną podróżniczką, blogerką:-) i obecnie Au Pair w USA :-)
Chiny, Indie, Bahamy, Floryda - to tylko niektóre podróże Emilii. Czytajcie koniecznie! I planujcie swój GapYear!
26. http://czolo.blogspot.com/ - nowy Au Pair blog Ewy, która przeniosła się z Krakowa do Filadelfii świetnie relacjonuje swój pobyt w USA :-) Trzymamy kciuki za realizację wszystkich 15 punktów z Twojej Listy Marzeń:-)
27. http://www.powerpinkyx.com/ - blog Mileny o Au Pair w Hiszpanii, w przyszłości w USA, piękne zdjęcia i ciekawe posty, świetnie się zapowiada:- ) Na pewno warto śledzić:-)
28. http://gronercik.blogspot.com/ - naprawdę uroczy blog Patrycji, która wyjechała z Prowork do Anglii. Piękne zdjęcia pokazujące uroki angielskich krajobrazów i komentarze w j. polskim i angielskim! Patrycja świetnie się zaaklimatyzowała w roli Au Pair w Anglii i wykorzystuje każdą chwilę na zwiedzanie, poznawanie przyjaciół, no i szkolenia angielskiego! Czekamy na kolejne Twoje opinie i posty z życia Au pair w Anglii :-)
Zwycięzca IV edycji konkursu Najlepszy Aupair Blog Miesiąca/Edycja Lipiec/Wrzesień 2016
29.  https://aupairdomader.blogspot.com/ - Dominika właśnie skończyła szkołę i rozpoczyna swoją przygodę Aupair w USA. Perfect match z rodziną w New Jersay, wiza i czas na wylot do Stanów. Jeśli też marzy ci się #gapyear w USA koniecznie zaglądaj na tego aupair bloga! Zapowiada się b. ciekawie :-)Prowadzisz bloga/vloga o życiu Au Pair w USA czy Europie? Zgłoś się do naszego konkursu na najlepszy Au pair blog 2016 z Prowork. Dołącz do listy najciekawszych blogów Au Pair. Czekamy na Twoje opinie na żywo i komentarze o au pair. Do wygrania czytnik Kindle i kupony na zakupy w sieciówkach!

Harmonogram naszego konkursu jest następujący:

Październik 2016 - Rozstrzygnięcie Całego Konkurs na Najlepszy Blog Au Pair 2016 z Prowork
Aktualne informacje o konkursie dostępne na:
1. Strona www.prowork.com.pl
https://www.prowork.com.pl/regulamin-najlepszy-aupair-blog-2016_215_12_pl.html
2. Oficjalna strona konkursu Najlepszy Blog Au Pair 2016
https://www.facebook.com/KonkursNajlepszeBlogiAupair/

Zgłoś bloga na biuro@prowork.com.pl  i wygrywaj nagrody!


 


    tel.: +48 022 323 63 35

    
 

adres: ul. WARECKA 8/46
(metro Nowy Świat)
00- 040 Warszawa
biuro czynne: pon.- pt. - 9.00 -17.00


email: biuro@prowork.com.pl
skype: prowork_aupair